Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_081 (21 844,48 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

4.9.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 0,00
Br7 - Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop sa pre vysoký vodný stav nevytvoril. Zoznam druhov je uvedený z brehových porastov Br7


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ježohlav vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 2 - medzi 1% a 50%
štetôcka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
chrastnica trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbica vrbolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl obrovská E1 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E1 2 - medzi 1% a 50%
dvojzub listnatý E1 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
chmel obycajný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy