Vytlačiť

Plotica lesklá

Plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_006 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

5.9.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 30,00 B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Plotica lesklá 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Plotica lesklá 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 37 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 54 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Sumček čierny 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Blicca bjoerkna 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrebenačka vysoká 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lota lota (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Neogobius fluviatilis (Pallas, !1814!) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy