Vytlačiť

Sága stepná

Sága stepná


Kód TML

TML_SagaPedo_007 (9 633,34 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

5.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

xerotermné travinnobylinné porasty, čiastočne zarastené pôvodnými aj nepôvodnými (vysadenými) drevinami

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na časti TML sú vysadené borovice čierne, lokalita tiež čiastočne zarastá krovinami, na lokalite boli z časti odstránené náletové dreviny oproti poslednej návšteve v roku 2015. Druh na lokalite pravdepodobne stále prežíva, hoci sa ho nepodarilo zaznamenať.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 1 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
sedlovka bronzová 5 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calliptamus italicus (L.) 1758 1 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sága stepná 0 ks zber smýkaním na ploche NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Platycleis grisea (F.) 1781 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 200 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Platycleis grisea (F.) 1781 10 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) 5 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy