Vytlačiť

Sága stepná

Sága stepná


Kód TML

TML_SagaPedo_001 (7 330,32 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

5.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

xerotermné travinnobylinné porasty, čiastočne zarastené pôvodnými aj nepôvodnými (vysadenými) drevinami

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Vysoká 30,00 V+/B+
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Stredná 70,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 70,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Problémom TML je zarastanie vysadenou borovicou čiernou a jaseňom mannovým, prípadne pôvodnými druhmi krov (Rosa sp., Juniperus communis a pod.). Na časti lokality boli odstránené kry, najmä jaseň mannový. Cieľový druh pri návšteve nebol zaznamenaný.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Platycleis grisea (Fabr., 1781) Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in L.G. Scriba, 1791) 35 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 4 ks vizuálne pozorovanie MUMIA - múmia
Roháč obyčajný 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sýkorka chochlatá 2 ks vizuálne pozorovanie C3 - pravdepodobné hniezdenie
Kolibiarik čipčavý 1 ks akustický monitoring B2 - možné hniezdenie
Tesár čierny 1 ks akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Brhlík lesný (obyčajný) 1 ks akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Penica čiernohlavá 1 ks vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
zlatoň ligotavý 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 20 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
sedlovka bronzová 1 ks zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Sága stepná 0 ks zber smýkaním na ploche NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hrdlička poľná 2 ks akustický monitoring B2 - možné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy