Vytlačiť

užovka stromová

užovka stromová


Kód TML

TML_ElapLong_005 (33 196,33 m2)

Meno mapovatela

Saxa Andrej

Dátum monitoringu

26.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Stredná 50,00 V-
G02.10 - iné športovné / rekreačné zariadenia Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Podľa informácie miestneho farmára M. Sanitrára sa tu užovky stromové vyskytujú pravidelne a dostatočnej početnosti. Využívajú hnojiská, humná, kopy pokosenej trávy, atď. Autorom foto užovky je M.Sanitrár.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
užovka stromová 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy