Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_084 (1 420 306,24 m2)

Meno mapovatela

Štefaniková Soňa

Dátum monitoringu

16.1.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

Ls1.1, Br2, Br5

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01 - dopravné siete Nízka 10,00 B-
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie Stredná 60,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 15,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

monitoring vykonávaný na toku od obce Horné Srńie smerom k hraniciam s ČR


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu
Bobor vodný 1 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy