Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_041 (1 030,70 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

19.7.2019

Meno mapovateľa

Krišovský Peter


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

60,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Absencia záplav a strata dynamiky toku má za následok sukcesiu vŕbami.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
sitina rozložitá E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
devätsil biely E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba krehká E2 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 3 - nad 50%
vrba purpurová E2 2 - medzi 1% a 50%
myrikovka nemecká E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E2 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E2 1 - menej ako 1%
udatník lesný E1 1 - menej ako 1%
jelša sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E1 1 - menej ako 1%
nezábudka mociarna E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E1 1 - menej ako 1%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec mäkký E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy