Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_004 (553,04 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

2.8.2019

Meno mapovateľa

Krišovský Peter


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

60,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 60,00 %

Poznámky

Absencia záplav a slabá dynamika toku umožňujú sukcesiu jelše a vŕb.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
jelša sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac zelinový E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E2 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E2 2 - medzi 1% a 50%
starcek vajcovitolistý E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E1 1 - menej ako 1%
cermel hájny E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
cistec lesný E1 1 - menej ako 1%
podbel liecivý E1 1 - menej ako 1%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
škarda mociarna E1 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 3 - nad 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy