Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_021 (3 729,21 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

3.6.2019

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 0,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

60,00

E0

50,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Nízka 10,00 V+/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Sledovaný biotop (na sutiach ´+ skala) zaberá asi 50% plochy polygónu. Pre nedostatok charakteristických druhov nie je možné ho identifikovať ako biotop 6190. Najbližšie typy biotopov sú pionierske biotopy (6110 - tiež nedostatok charakteristických druhov)), prípadne sutinové biotopy Sk6a (8160). Zvyšok polygónu zaberá 6210.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mrvica peristá E1 2 - medzi 1% a 50%
orech královský E1 1 - menej ako 1%
zádušník brectanovitý E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
veronika obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
hrachor lúcny E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
Hieracium bauhinii (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
arábka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
peniažtek prerastenolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
orech královský E2 1 - menej ako 1%
kostrava cervená E1 2 - medzi 1% a 50%
javor horský E2 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
javor horský E1 1 - menej ako 1%
dušovka rolná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy