Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_010 (28 206,57 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

24.6.2014

Čas (od - do)

15:45 - 17:15


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Koncom 80-tých rokov regulovaná časť Ipľa, zachovaný (obnovený) brehový porast, ohrádzované, šírka inundácie do 100 m

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Slovenský breh je miestami na úseku TML spevnený lomovým kameňom. Breh je zatienený brehovou vegetáciou, miestami príkry s obmedzeným prístupom k vode. Imága S. flavipes neboli pozorované. Larvy boli lovené na prístupných úsekoch koryta na slovenskom brehu, výsledok negatívny. Stred TML 47.922200 18.760084


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy