Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_010 (10 498,03 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

2.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

extenzívne využívané mezofilné lúky a pasienky, extenzívne ovocné sady

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 50,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V rámci Holubyho kopaníc excelentná časť lúčnych biotopov. Obsahujúca suché, mezofilné aj hygrofilné spločenstvá. Po managementovom zásahu v strednej časti TML naďalej veľmi uspokojivo prosperujúca a rozvíjajúca sa fauna motýľov viazaných na lem sela. Problémové ostávajú prameniská TML, kde postupujúca sukcesia, vytláča faunu hygrofilných druhov hmyzu. Zmenšujú sa tak plochy vhodné pre ohniváčika Lycaena dispar. resp. ďaľšie hygrofilné druhy hmyzu. V dobe monitoringu plocha TML zatiaľ nepokosená., dlhoročne nepasená. Zanoväť, živná rastlina monitorovaného žltáčika Colias myrmidone početnejšie hlavne v lemoch lúk a v hornej časti TML v uspokojivo stave. Bohato zmladzujúca a čiastočne už zakvitnutá.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Clossiana selene (Denis et Schiffermüller, 1775) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus thersites (Cantener, 1834) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik lesný 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 9 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Mlynárik mokraďový 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
žltáčik zanoväťový 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy