Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_054 (1 284 035,25 m2)

Meno mapovatela

Štofík Jozef

Dátum monitoringu

4.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy

Popis

vodný tok s brehovým porastom

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Didirka, Štofik Ostatné dáta z monitoringu budú dané cez výskytové data v KIMSe. TMP Lokalizácia Leto 2015 Jeseň 2018 Jar 2019 Leto 2019 TMP_C4 48,96494 22,06419 T 6 (31) Z 0 (0) T 2 (2) Z 0 (0) T 3 (6) Z 0 (0) tmb_A 48,98129 22.10954 T 0 Z 0 T 1 Z 0 T 0 Z 0 tmb_Ž 48,98202 22,10691 T 2 Z 0 T 0 Z 0 T 0 Z 0 tmb_Snina T 15 Z 0 T 5 Z 0 T 5 Z 0


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
TMP_C4 5,00 x 600,00 Most Dlhé nad Cirochou
tmb_Ž 5,00 x 10,00 Most železnica
tmb_A 5,00 x 10,00 most

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna TMP_C4 1 ks 2 ks stopovanie živočícha TRUS - nález trusu
Vydra riečna tmb_A 1 ks 2 ks stopovanie živočícha STOPA - odtlačky končatín
Vydra riečna tmb_Ž ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy