Vytlačiť

jazýčkovec východný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

65,00 % 35,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

65,00 % 35,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Počítanie listových ružíc 10.4.2019


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

41

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

9,00


Kvetnaté rastliny

32,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 700,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy