Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Lem medzi potokom a smrekovým hospodárskym lesom

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 40,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

10

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

3,00


Kvetnaté rastliny

7,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

5,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

80,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy