Vytlačiť

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Kód TML

TML_2340_012 (3 758 850,34 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

23.6.2017

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 30,00
4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 40,00
6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G04.01 - vojenská aktivita Stredná 100,00 V+/B+
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 10,00 V-/B-
J01.01 - vyhorenie Vysoká 15,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Na ploche je komplex biotopov 2340, 4030 a 6260. Problém predstavujú invázne sa správajúce druhy Calamgrostis epigejos a Conyza canadensis. Calamagrostis epigejos preniká do plôch biotopu 6260. Conyza canadensis obsadzuje voľné plochy v biotope 2340.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
divozel tmavocervený E1 1 - menej ako 1%
datelina rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška materina E1 1 - menej ako 1%
silenka lepkavá E1 1 - menej ako 1%
kolenec rolný E1 1 - menej ako 1%
kolenec jarný E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl obycajná E1 1 - menej ako 1%
bielolist najmenší E1 1 - menej ako 1%
pyštek krucinkolistý úzkolistý E1 1 - menej ako 1%
ometlina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
pavinec horský E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
gypsomilka zväzkovitá E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pošvatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava Dominova E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kyjanka sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
turanec kanadský E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocelovec piesocný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy