Vytlačiť

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Kód TML

TML_2340_008 (1 432 409,46 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

23.6.2017

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 30,00
4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 40,00
6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G04 - vojenské využitie Stredná 100,00 V+/B+
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 5,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Vysoká 30,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Mozaika biotopov 2340, 4030 a 6260. Calamagrostis epigejos pomerne často preniká do spoločenstiev biotopov 6260 a 4030. Conyza canadensis je prevažne na rozvoľnených plochách s biotopom 2340. Na ploche zmladzuje aj borovica lesná.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška materina E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
divozel tmavocervený E1 1 - menej ako 1%
fialka rolná E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník strieborný E1 2 - medzi 1% a 50%
kolenec jarný E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka uškatá E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl obycajná E1 1 - menej ako 1%
starcek lepkavý E1 2 - medzi 1% a 50%
tezdálka piesočná E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
sezel sivý E1 1 - menej ako 1%
hadomor purpurový E1 1 - menej ako 1%
smldník jelení E1 1 - menej ako 1%
tunika prerastená E1 1 - menej ako 1%
štiavicka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
trávnicka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy