Vytlačiť

Hlaváč bieloplutvý

Hlaváč bieloplutvý


Kód TML

TML_CottGobi_011 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Štencl Richard

Dátum monitoringu

18.7.2018


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hlaváč bieloplutvý 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 38 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena severná 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 21 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Oncorhynchus mykiss (Jordan, 1892) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 60 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy