Vytlačiť

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Kód TML

TML_2340_001 (52 760,40 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

7.6.2017

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 40,00
Ls6.1 - Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 30,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

5,00


E1

40,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Stredná 50,00 V-/B-
E04 - stavby, budovy v krajine Stredná 5,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Vysoká 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 60,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 60,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 15,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 15,00 % 5,00 %

Poznámky

Lokalita sa nachádza na hranici obce Lakšárska Nová Ves, čím sa zvyšuje antropický tlak na územie - výstavba, vytvárania skládok, občasná ťažba piesku.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pyštek krucinkolistý E1 1 - menej ako 1%
dúška materina E1 1 - menej ako 1%
rozchodník šestradový E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 1 - menej ako 1%
štiavicka obycajná E1 1 - menej ako 1%
Cladonia sp. E0 2 - medzi 1% a 50%
kolenec jarný E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocelovec piesocný E1 1 - menej ako 1%
agát biely E3 1 - menej ako 1%
kostrava Dominova E1 1 - menej ako 1%
kyjanka sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
lan precistujúci E1 1 - menej ako 1%
zvoncek okrúhlolistý E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
bielolist obyčajný E1 1 - menej ako 1%
nátržník piesocný E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy