Vytlačiť

bahnička kranská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

poľná cesta, zvážnica, brod

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A05.03 - nedostatok chovu dobytka Stredná 100,00 B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Stredná 100,00 B-
M02.01 - zmena biotopu Stredná 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

5,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

70

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny

80,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

150,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy