Vytlačiť

hadinec červený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Nízka 5,00 V+
K02.01 - sukcesia Stredná 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

25,00 % 75,00 %

Poznámky

lokalita postupne zarastá trnkami a inými náletovými drevinami; na lokalite je potrebné realizovať manažment (výruby a kosenie krovinorezom)


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

250,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

71

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

11,00


Kvetnaté rastliny

60,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

14 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

25,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP 20,25078333 / 48,52998333 5 0 5 0,00 TML_EchiRuss_002_20180615_001.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
hadinec červený Áno ENr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy