Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_002 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Černý Jaroslav

Dátum monitoringu

28.9.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E01.01 - súvislá urbanizácia Stredná 100,00 V-/B-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Stredná 100,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Predpokladáme výskyt monitorovaného druhu aj napriek jeho absencii na lokalite. UPOZORNENIE: Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej tyopologie tokov): 19


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
3 TML_AspiAspi_002_20140928_002.JPG,
TML_AspiAspi_002_20140928_001.JPG
60,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 3 18 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 3 33 ks 33 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 3 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 3 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 3 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 3 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 3 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Boleň dravý 3 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 3 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 3 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 3 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Silurus glanis Linnaeus, 1758 3 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy