Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_001 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Černý Jaroslav

Dátum monitoringu

28.9.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.01 - znečistenie povrchových vôd priemyselnými podnikmi Nízka 100,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

34,00 % 33,00 % 33,00 %

Poznámky

UPOZORNENIE: Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej tyopologie tokov): 14


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
2 TML_AspiAspi_001_20140928_002.JPG,
TML_AspiAspi_001_20140928_001.JPG
40,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 2 26 ks 26 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 2 19 ks 19 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 2 32 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 2 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 2 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 38 ks 38 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 8 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 2 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 2 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 2 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 2 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 2 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy