Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_042 (47 797,81 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2015

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br1 - Štrkové lavice bez vegetácie 20,00
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 50,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

50,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Mapované Riaditeľstvom ŠOP SR (J.Galvánková, A.Saxa, J.Černecký) v spolupráci s Mirom Fulínom. Ochranná štrková hrádza (val) v dĺžke asi 250 m bola vybagrovaná medzi riekou a asf. cestou v roku 2014. Biotop to poškodilo len krátkodobo. Mohutné zmladenie biotopu sa prejavilo aj za hrádzou.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
rumancek diskovitý E1 1 - menej ako 1%
vrba krehká E2 1 - menej ako 1%
smlz patrstový E1 2 - medzi 1% a 50%
lupina mnoholistá E1 1 - menej ako 1%
vrba rakytová E2 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
Rumex sp. E1 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E3 1 - menej ako 1%
púpavec jesenný E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E1 1 - menej ako 1%
smrekovec opadavý E1 1 - menej ako 1%
ostružina malinová E1 1 - menej ako 1%
barborka obyčajná E1 1 - menej ako 1%
hluchavka purpurová E1 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy