Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_018 (8 126,25 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

13.9.2018

Meno mapovateľa

Gubková Mihaliková Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 80,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Ide o zvyšky (fragmenty) biotopu v ktorých sa nachádzajú väčšinou staré jedince myrikovky nemeckej. Biotop sa neobnovuje, absentujú nové štrkové lavice a mladé jedince myrikovky. Vyhliadky biotopu sú zlé najmä kvôli absencii záplav v posledných rokoch. Absencia záplav je dôsledkom výstavby poldrov nad obcou Jakubany v rámci protipovodňových úprav SVP, š.p. Mapované ŠOP SR Banská Bystrica (M.Gubková Mihaliková, A.Saxa, L.Záhorec).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mäta rolná E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
Vicia cracca agg. E1 1 - menej ako 1%
silenka biela pravá E1 1 - menej ako 1%
iskerník prudký E1 1 - menej ako 1%
nezábudka mociarna E1 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
myrikovka nemecká E1 1 - menej ako 1%
krticník hluznatý E1 1 - menej ako 1%
veronika obycajná E1 1 - menej ako 1%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
podbel liecivý E1 2 - medzi 1% a 50%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
vrbovka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
timotejka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa lesná E1 1 - menej ako 1%
sitina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
breza previsnutá E2 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy