Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_042 (47 797,81 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

13.9.2018

Meno mapovateľa

Gubková Mihaliková Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br1 - Štrkové lavice bez vegetácie 20,00
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 50,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Nízka 10,00 V-/B-
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita je stabilná. Od posledného monitoringu neboli zaznamenané záplavy, ktoré by výraznejšie pozitívne ovplyvnili zmladzovanie myrikovky. Mapované 13.9.2018 Riaditeľstvom ŠOP SR (M.Gubková Mihaliková, A.Saxa, L.Záhorec).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Melandrium album (syn.) E1 1 - menej ako 1%
komonica biela E1 2 - medzi 1% a 50%
mäta dlholistá E1 3 - nad 50%
šalátovka múrová E1 1 - menej ako 1%
nezábudka mociarna E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E1 2 - medzi 1% a 50%
pamajorán obycajný E1 1 - menej ako 1%
horciak pieprový E1 1 - menej ako 1%
devätsil biely E1 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastnica trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
timotejka lúcna E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
bodliak lopúchovitý E1 1 - menej ako 1%
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
turanec kanadský E1 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy