Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_065 (3 981,81 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

19.9.2018

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

7,00


E1

85,00

E0

40,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.08 - iné outdoorové a rekreačné aktivity Stredná 100,00 V-/B-
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Stredná 40,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 50,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Potenciálne nebezpečenstvo predstavuje zošľapávanie nakoľko tieto typy spoločenstiev sú veľmi citlivé na tento typ narušenia. V prípade erózie táto predstavuje pozitívny vplvy, nakoľko zabraňuje potenciálnje sukcesii a zmeny spoločenstva na iný typ travinno-bylinného porastu. V prípade biotopov 6170 navrhujem rozšíriť časové obdobie mapovania minimlne do 15.9. (v závislosti od počasia v danom roku je možné mapovať až do konca septembra, prípadne od začiatku júna - nižšie nadmorské výšky).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
prvosienka holá E1 1 - menej ako 1%
hôlnicka dvojradová E1 1 - menej ako 1%
lomikamen metlinatý E1 1 - menej ako 1%
lomikamen vždyzelený E1 1 - menej ako 1%
nezábudka alpínska E1 1 - menej ako 1%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
žerušnicník piesocný E1 1 - menej ako 1%
dvojštítok hladkoplodý E1 1 - menej ako 1%
horec Clusiov E1 1 - menej ako 1%
kôprovnícek jednoduchý E1 1 - menej ako 1%
horcek žltkastý E1 1 - menej ako 1%
brusnica obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Cerastium lanatum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
hlavác lesklý E1 2 - medzi 1% a 50%
rožec roľný žľaznatý E1 1 - menej ako 1%
vstaváčik alpínsky E1 1 - menej ako 1%
zvoncek tatranský E1 1 - menej ako 1%
škarda Jacquinova E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška alpská E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec nerovnakolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy