Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_022 (5 822,88 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

9.6.2018

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Al9 - Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni 7,00
Kr10 - Kosodrevina 20,00
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

80,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 50,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Stredná 70,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Poznámky

V spolocenstve nie je vyraznejsia dominatna, kondominantne postavenie maju druhy Carex *tatrorum, Sesleria tatrae, Festuca versicolor


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
psica tuhá E1 1 - menej ako 1%
borovica horská E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava nízka E1 1 - menej ako 1%
dvojštítok hladkoplodý E1 2 - medzi 1% a 50%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
kostrava pestrá E1 2 - medzi 1% a 50%
bôlhoj lekársky alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
trojštet alpský E1 1 - menej ako 1%
Carex sempervirens subsp. tatrorum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
plavúnka brvitá E1 2 - medzi 1% a 50%
soldanelka karpatská E1 2 - medzi 1% a 50%
brusnica cucoriedková E1 2 - medzi 1% a 50%
zerva hlavickatá E1 2 - medzi 1% a 50%
chlpana lesná E1 1 - menej ako 1%
všivec praslenatý E1 2 - medzi 1% a 50%
zvonček hrubokoreňový E1 2 - medzi 1% a 50%
hlavác lesklý E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník pahorský E1 1 - menej ako 1%
hadovník živorodý E1 2 - medzi 1% a 50%
lan konáristy E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy