Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_010 (37 023,59 m2)

Percento plochy

85,00 %

Dátum monitoringu

9.6.2018

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 85,00
Al7 - Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade 5,00
Kr10 - Kosodrevina 5,00
Kr4 - Spolocenstvá subalpínskych krovín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

70,00

E0

55,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Stredná 70,00 V-/B-
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy Stredná 50,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

V ploche doslo k vyraznejsiemu zosuvu pôdy a naslednemu obnazeniu materskej horniny, znizila sa celoka pokryvnost porastu. Hornej partie lokality v blzkosti tur. chodnika vyrazne poznacena negativnym vplyvom turizmu, do buducnosti treba obmedzit ich vplyv.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Saxifraga squarrosa (syn.) E1 1 - menej ako 1%
dúška ozdobná E1 1 - menej ako 1%
bieloprst belavý E1 1 - menej ako 1%
vŕba tupolistá E1 1 - menej ako 1%
brusnica obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Aster bellidiastrum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
prvosienka vyššia E1 1 - menej ako 1%
dúška alpská E1 2 - medzi 1% a 50%
kropenác trváci E1 2 - medzi 1% a 50%
jarabina vtácia E2 1 - menej ako 1%
cesnak sivkastý horský E1 2 - medzi 1% a 50%
chudôbka vždyzelená E1 1 - menej ako 1%
veronika kríckovitá E1 1 - menej ako 1%
nezábudka alpínska E1 1 - menej ako 1%
pľuzgierka islandská E0 2 - medzi 1% a 50%
dutohlávka pohárikovitá E0 1 - menej ako 1%
dutohlávka šupinkatá E0 1 - menej ako 1%
Erigeron neglectus (syn.) E1 1 - menej ako 1%
astra alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
vráskatec pokrcený E0 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy