Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_026 (13 012,41 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

1.9.2018

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Al8 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

10,00


E1

85,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.01 - výsadba stromov - pôvodné druhy Nízka 5,00 V-/B-
K02 - biologické procesy Nízka 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

95,00 % 5,00 %

Poznámky

Pri minulom mapovani boli podla môjho nazoru pokryvnosti mnohých druhov podhodnotene, takze rozdiely pri sucasnom mapovani nemusia zohladnovat relanu zmenu ale subjektivny odhad roznych mapovatelov, podobna situacia plati aj pre lokalitu Tlsta.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
guľôčka srdcovitolistá E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
smlz pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz trstovníkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
trojštet alpský E1 1 - menej ako 1%
dúška ozdobná E1 2 - medzi 1% a 50%
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
Ranunculus oreophilus (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
lan precistujúci E1 1 - menej ako 1%
chrastavec lesný E1 1 - menej ako 1%
ometlina smutná E1 2 - medzi 1% a 50%
podkovka chochlatá E1 1 - menej ako 1%
jastrabník lesný E1 1 - menej ako 1%
jastrabník dvojúkrojkový E1 1 - menej ako 1%
Helianthemum ovatum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
devätorníkovec skalný E1 1 - menej ako 1%
horcek fatranský E1 2 - medzi 1% a 50%
Gentianella ciliata (syn.) E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy