Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_025 (23 117,53 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

1.9.2018

Meno mapovateľa

Šibík Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 80,00
Al8 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch 15,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

15,00


E1

90,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 5,00 V-/B-
K02 - biologické procesy Nízka 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
šalátovka múrová E1 1 - menej ako 1%
prasatnica škvrnitá E1 1 - menej ako 1%
jarabina vtácia E2 2 - medzi 1% a 50%
bolševník boršcový E1 1 - menej ako 1%
ocianka solnohradská E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky alpínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka farbiarska E1 1 - menej ako 1%
lanolistník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník hájny E1 1 - menej ako 1%
dušovka alpínska E1 1 - menej ako 1%
ovsica páperistá E1 1 - menej ako 1%
jarmanka väcšia E1 2 - medzi 1% a 50%
podbel liecivý E1 1 - menej ako 1%
buk lesný E1 1 - menej ako 1%
žltohlav najvyšší E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 2 - medzi 1% a 50%
cermel lesný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy