Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_008 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

9.10.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Nízka 20,00 B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 100,00 B-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Nízka 30,00 V-/B-
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Stredná 40,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 70,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

priem. hĺbka - 0,40, typ toku podľa ichtyologickej klasifikácie:12, uvedený úsek toku nepredstavuje typický habitat Aspius aspius,


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 -,
-
22,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 22 ks 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 18 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 10 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy