Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_019 (5 934,36 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

13.9.2018

Meno mapovateľa

Gubková Mihaliková Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.02.02 - pobrečné bagrovanie Stredná 30,00 V-/B-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Ojedinelé zmladenie Myricaria germanica. Kvalita lokality by sa pravdepodobne zlepšila, keby bol val posunutý ďalej od rieky smerom k ceste. Monitorované riaditeľstvom ŠOP SR (M.Gubková Mihaliková, A.Saxa, L.Záhorec).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lipkavec obycajný E1 1 - menej ako 1%
smrekovec opadavý E1 1 - menej ako 1%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna datelinová E1 1 - menej ako 1%
nezábudka hájna E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E2 2 - medzi 1% a 50%
horciak obycajný E1 1 - menej ako 1%
mydlica lekárska E1 1 - menej ako 1%
Setaria glauca (syn.) E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
divozel sápovitý E1 1 - menej ako 1%
divozel cierny E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
Vicia cracca agg. E1 1 - menej ako 1%
bodliak lopúchovitý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy