Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_021 (52 820,51 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

14.9.2018

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

40,00


E1

30,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-/B-
J02.05.02 - modifikácie v štruktúre vodných tokov Vysoká 100,00 V-
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Vysoká 100,00 V-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 100,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Na potoku Šambronka sa biotop nevyskytuje. Prítomné sú len ojedinelé jedince myrikovky. Súvislé porasty Myricaria germanica sa tu nenachádzajú. Vhodné podmienky na pre vývoj biotopu 3230 sú veľmi limitované úzkym profilom toku, kamennými nahádzkami a spevnením brehov pri protipovodňových úpravách realizovaných asi pred 5 rokmi. Monitoringu sa zúčastnili aj Martina Gubková a Lukáš Záhorec.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cistec mociarny E1 1 - menej ako 1%
zádušník brectanovitý E1 1 - menej ako 1%
vrba krehká E2 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica pospolitá E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E2 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
myrikovka nemecká E1 1 - menej ako 1%
podbel liecivý E1 2 - medzi 1% a 50%
Calamagrostis sp. E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový E1 1 - menej ako 1%
vrba sivá E2 1 - menej ako 1%
vrba krehká E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy