Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_003 (4 116 205,60 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

3.8.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 15,00 % 45,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 10,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Stredná 70,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 15,00 % 45,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh Boros schneideri sa aj napriek vhodným biotopom na lokalite nepodarilo potvrdiť, jeho nález v budúcnosti určite nie je vylúčený, na lokalite boli pozorované jeho,,sprievodné druhy"..


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
VFJBO1 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. TML_BoroSchn_003_20180803_001.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
krasoň jedľový 2 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 VFJBO3 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov VFJBO1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 20 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy