Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_043 (5 591,91 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

6.7.2018

Meno mapovateľa

Foff Vladimír


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 80,00
Br6 - Brehové porasty devätsilov 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 40,00 V-/B-
L08 - záplavy (prírodné procesy) Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Začiatok úseku TML N 49,23104° E 020,84556° Koniec úseku TML N 49,23113° E 020,84587°


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
podbel liecivý E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E1 2 - medzi 1% a 50%
krticník hluznatý E1 1 - menej ako 1%
myrikovka nemecká E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E2 1 - menej ako 1%
vrba krehká E2 1 - menej ako 1%
jelša sivá E1 1 - menej ako 1%
šalát kompasový E1 1 - menej ako 1%
Euphorbia stricta (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
púpavec jesenný E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak pieprový E1 1 - menej ako 1%
púpava lekárska E1 1 - menej ako 1%
sitina ropušia E1 1 - menej ako 1%
Verbascum sp. E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
lipkavec mäkký E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy