Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_044 (1 271,99 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

22.7.2018

Meno mapovateľa

Foff Vladimír


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 70,00
Br6 - Brehové porasty devätsilov 10,00
Kr9 - Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 100,00 V-/B-
L05 - zosuvy pôdy Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Začiatok úseku TML N 49,27446° E 020,58481° Koniec úseku TML N 49,27269° E 020, 58538° Nedostatok vody, zmena prúdenia, stagnácia torby štrkových nánosov, zosuvy pôdy a zatemňovanie štrkových lavíc spôsobuje ústup biotopu a jeho nahrádzanie biotopom napr. Kr9.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
timotejka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
krkoška chlpatá E1 1 - menej ako 1%
šalát kompasový E1 1 - menej ako 1%
cermel hájny E1 1 - menej ako 1%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 3 - nad 50%
kostrava trstovníkovitá E1 1 - menej ako 1%
vika plotná E1 1 - menej ako 1%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
škarda mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
devätsil biely E1 1 - menej ako 1%
bodliak lopúchovitý E1 1 - menej ako 1%
Euphorbia stricta (syn.) E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 3 - nad 50%
mednicka ovisnutá E1 1 - menej ako 1%
lýrovka obycajná E1 1 - menej ako 1%
Coronilla varia (syn.) E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy