Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_002 (11 073,23 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

29.7.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

extenzívne využívané mezofilné lúky a pasienky, extenzívne ovocné sady

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 90,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 90,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Úbytok počtu živej rastliny monitorovaného druhu. TML čiastočne pokosená, biomasa odstránená, na pokosených plochách živná rastlina žltáčika vo vyhovujúcom stave pre ovipozíciu, avšak veľmi málo početná. Výrazný celoročný deficit pasty hospodárskych zvierat.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 50 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boloria dia (Linnaeus, 1767) 9 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias hyale (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
babôčka pávooká 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 30 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
žltáčik zanoväťový 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy