Vytlačiť

Prirodzené dystrofné stojaté vody

Prirodzené dystrofné stojaté vody

Kód TML

TML_3160_032 (128,42 m2)

Percento plochy

75,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2018

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

20,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Ide o malé plochy roztrúsené na ploche rašeliniska. Väčšia časť jednej z plôšok je zazemnená a bez vegetácie. Pravdepodobne je to dôsledok extrémneho sucha a následne prívalového dažďa? Je potrebné venovať pozornosť zlepšeniu vodného režimu lokality, tak ako to bolo navrhnuté v P Drosera anglica. Existenciu populácie tohto druhu patriaceho do biotopu, na lokalite považujem, vzhľadom k nízkej početnosti jedincov za ohrozenú. Lokalita bola každoročne kosená do r. 2016. Je potrebné v týchto aktivitách pokračovať s tým, že z jazierok bude biomasa cielene odstraňovaná.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bublinatka menšia E1 2 - medzi 1% a 50%
rosička okrúhlolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
rosička anglická E1 2 - medzi 1% a 50%
bahnička málokvetá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
páperník úzkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica prosová E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka mociarna E1 1 - menej ako 1%
ostrica Davallova E1 2 - medzi 1% a 50%
bezkolenec belasý E1 2 - medzi 1% a 50%
Carex demissa (syn.) E1 1 - menej ako 1%
baricka mociarna E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
ostrica ježatá E1 1 - menej ako 1%
ostrica cierna E1 1 - menej ako 1%
Sphagnum contortum E0 2 - medzi 1% a 50%
kosácik bezkruhový E0 2 - medzi 1% a 50%
Drepanocladus cossonii E0 2 - medzi 1% a 50%
zlatolist hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy