Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

málo využívaná lúka vedľa portálu do tunela Bôrik

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche Nízka 1,00 B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 2,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Väčšia koncentrácia druhu bola pozorovaná na hornom okraji lúky pod lesom


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

31

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

30,00


Kvetnaté rastliny

1,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

50 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy