Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_104

Dátum monitoringu

11.9.2014

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

97 732,62 m2

JPRL

410_3

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 1,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 99,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

35,00


E1

95,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1175 , 1200

Sklon (%)

25,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

95,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

5,00

25,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

10,00

Stav

Zlý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Vyžínanie, boj proti burine 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 100,00 V-/B+
K04.01 - súťaživosť (flóra) Vysoká 80,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Chamaenerion angustifolium (syn.) 0 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 5,00
kyslicka obycajná 501+ medzi 1% a 25%
jedla biela E1 2,00
jedla biela E2 1,00
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E2 2,00
buk lesný E3 5,00
buk lesný E1 4,00
baza cervená E2 1,00
buk lesný E2 20,00
konopnica napuchnutá 0 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 1-10 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 501+ nad 25%
paprad samcia 501+ nad 25%
kokorík praslenatý 0 menej ako 1%
ostružina malinová 501+ medzi 1% a 25%
podbelica alpínska 11-500 menej ako 1%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 12,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy