Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_031 (2 527,64 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

18.4.2014

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

30,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Poznámky

Výrazná ruderalizácia a zarastanie expanzívnymi a inváznymi druhmi. GPS súradnice fotografie 48°12´49,2˝ / 17°40´12,40˝.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bledavka okolíkatá E1 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
baza cierna E2 2 - medzi 1% a 50%
pýr sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
rešetliak precistujúci E3 1 - menej ako 1%
valeriánka polná E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník mnohokvetý E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka biela pravá E1 2 - medzi 1% a 50%
sápa hľuznatá E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas bezostový E1 2 - medzi 1% a 50%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
jasen štíhly E3 1 - menej ako 1%
hluchavka škvrnitá E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
piesocnica dúškolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
túžobník obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
blyskác záružlolistý E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E2 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy