Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_030 (81 076,32 m2)

Meno mapovatela

Kosorín František

Dátum monitoringu

1.6.2017


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Teplomilné lemy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 20,00 V-/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Inachis io (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 9 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 50 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Penthophera morio (Linnaeus, 1767) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) 30 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Diacrisia sanio (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 23 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ochlodes venatus (Bremmer et Grey, 1853) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Leptidea reali Reissinger, 1989 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Brenthis daphne (Denis et Schiffermueller, 1775) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy