Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_013 (4 998 965,54 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

20.6.2017


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

Popis

Dubové lesy - Ls 3.2 (91I0*), Ls3.6 (9190), Ls2.2 (91G0*)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

15,00 % 25,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 100,00 V-/B-
B02.02 - Holorub Vysoká 60,00 V-/B-
B02.03 - Odstránenie podrastu Vysoká 30,00 V-/B-
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Vysoká 100,00 V-/B-
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Stredná 25,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

15,00 % 25,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

15,00 % 25,00 % 60,00 %

Poznámky

Rojenie roháčov práve prebieha, v súčasnosti panuje extrémne horúce a suché počasie, preto sa imága ťažko monitorujú v denných hodinách, keďže sa skrývajú v korunách stromov a aktívne sú vo večerných hodinách. V dotknutom TML majú roháče čoraz menej ideálne podmienky na úspešné prežitie v postupne v čoraz menších enklávach dubín. Vo všetkých porastoch prebiehajú intenzívne ťažby predovšetkým holorubným hospodárskym spôsobom s celoplošnými prípravami pôdy a následne výsadbou borovice namiesto pôvodných dubových lesov a v dubinách sú vyberané všetky odumreté a odumierajúce duby. najväčší negatívny faktor po lesnom obhospodarovaní pre populáciu roháčov predstavuje sucho a akútny nedostatok atmosférických zrážok. Borovica lesná ako prvá začala hromadne odumierať (schnúť) a postupne sa začalo sucho podpisovať aj na zdravotnom stave dubín, ktoré tiež začínajú silno presychať. Ako problém sa javí premnožená raticová zver, predovšetkým diviaky, ktoré aktívne vyhľadávajú larvy a imága roháčov pri pätách odumierajúcich a odumretých dubov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 400,00 x 400,00 nie je fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_013_20170620_001.jpg
2 250,00 x 300,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GP TML_LucaCerv_013_20170620_002.jpg
3 200,00 x 200,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_013_20170620_003.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zlatoň ligotavý 1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) balteatus (Linnaeus, 1758) 3 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) pomorum (Herbst, 1784) 3 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plagionotus arcuatus Linnaeus, 1758 1 3 ks 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plagionotus arcuatus Linnaeus, 1758 2 4 ks 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 1 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 2 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 3 1 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
fúzač veľký 1 10 ks 15 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač veľký 2 5 ks 15 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy