Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_017 (16 907,46 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

30.5.2014

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

99,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.03 - parkovacie miesta Stredná 25,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Vysoká 55,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 35,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

10,00 % 90,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Výrazná ruderalizácia a zarastanie expanzívnymi a inváznymi druhmi. Asi na tretine TML sa začala výstavba parkovacích plôch, časť je pokrytá výsypkami pôdy. GPS súradnice fotografie 47°55´40,1˝/ 18°07´31,0˝.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lucerna najmenšia E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica úzkolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas strechový E1 1 - menej ako 1%
lopúch väcší E1 1 - menej ako 1%
kozobrada kyjacikovitá E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 2 - medzi 1% a 50%
šedivka sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 2 - medzi 1% a 50%
slez nebadaný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostropes obycajný E1 1 - menej ako 1%
lipnica cibulkatá E1 1 - menej ako 1%
piesocnica dúškolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
kustovnica cudzia E2 1 - menej ako 1%
tunika prerastená E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocelovec piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
mätonoh trváci E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna datelinová E1 2 - medzi 1% a 50%
ambrózia palinolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica úzkolistá E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy