Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_085

Dátum monitoringu

29.7.2014

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

25 461,88 m2

JPRL

528B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 30,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

570 , 605

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

60,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

30,00

30,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 20,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
chlpana hájna 1-10 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
Asperula odorata (syn.) 0 menej ako 1%
mednicka jednokvetá 11-500 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
ostrica chlpatá 0 menej ako 1%
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 0 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 0 menej ako 1%
carovník obycajný 0 menej ako 1%
buk lesný E1 0,50
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
buk lesný E3 80,00
paprad samcia 0 menej ako 1%
Quercus sp. E3 10,00
Quercus sp. E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy