Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_115

Dátum monitoringu

29.7.2014

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

50 192,52 m2

JPRL

0641_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

6,00


E1

1,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

430 , 460

Sklon (%)

10,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

130,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

25

Zvlášť cenné

10

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 10,00

Vhodný (pasívny) 70,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 10,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
baza cierna E1 0,50
buk lesný E2 1,00
Viola silvatica (syn.) 0 menej ako 1%
ploník obycajný 501+ menej ako 1%
kyslicka obycajná 0 menej ako 1%
šalátovka múrová 0 menej ako 1%
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
baza cierna E2 5,00
chlpana hájna 0 menej ako 1%
Quercus sp. E1 0,50
papradka samicia 0 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
kokorík mnohokvetý 0 menej ako 1%
buk lesný E3 70,00
paprad samcia 0 menej ako 1%
buk lesný E1 2,00
hrab obycajný E3 2,00
katarínka vlnkatá 11-500 menej ako 1%
Pinus sp. E3 nepôvodné 0,50
javor polný E3 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy