Vytlačiť

Hlaváč bieloplutvý

Hlaváč bieloplutvý


Kód TML

TML_CottGobi_009 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

4.7.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 50,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 80,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Vysoká 100,00 V-/B-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 427 mnm Poznámka: na lokalite sa vyskytuje limnigraf SHMU, na lokalite ľavostranný prítok Priem. hĺbka: 15 cm, zatienenie: 20% Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 -,
-
8,00 / 120,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 9 ks 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 1 35 ks 35 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 101 ks 101 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 1 107 ks 107 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Cottus poecilopus Heckel, 1836 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy