Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_011 (5 597,63 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

1.7.2015

Čas (od - do)

15:00 - 17:15


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Meander Ipľa na sev. okraji obce, Vŕbovo-topoľový brehový porast, časť TML ohradená ako súkromné pozemky (záhrady, záhumienky)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-
J02.11 - smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín Nízka 10,00 V-/B-
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Vysoká 100,00 B-
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Imága S. flavipes neboli pozorované. Vhodné habitáty S. flavipes sú nad horným okrajom TML v ohybu meandra (foto 002 a 004). Kvalita populácie upravená VS podľa ďalších kontrol.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka hadia 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 128 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 95 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 28 ks NYMFA - nymfa
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy