Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_010 (28 206,57 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

31.8.2015

Čas (od - do)

13:19 - 16:05


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Koncom 80-tých rokov regulovaná časť Ipľa, zachovaný (obnovený) brehový porast, ohrádzované, šírka inundácie do 100 m

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 B-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pre nízky prietok má štrková lavica väčšiu plochu ako dňa 25.6.2015


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 26 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka hadia 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 3 ks vizuálne pozorovanie NYMFA - nymfa
klinovka čiernonohá 36 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy