Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_001 (57 787 334,34 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

21.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

jedľobukové lesy, sutinové lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - výsadba stromov - nepôvodné druhy Stredná 10,00 V-
B02 - manažment lesa Stredná 20,00 V-
C01.01.01 - lomy Stredná 1,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V prírodných rezerváciách a v častiach so staršími nespracovanými kalamitami sú pre druh priaznivé podmienky, v hospodárskych lesoch je však biotop nevhodný, kvôli nedostatku hrubého mŕtveho dreva, rovnovekej štruktúre, výsadbe stanovištne nepôvodných drevín atď. Za TMP1 bola zvolená NPR Šrámková. Napriek vhodnej štruktúre biotopu s dostatkom mŕtveho (jedľového) dreva sa cieľový druh nepodarilo potvrdiť. Za pomoc pri výbere monitorovacej plochy a terénnom prieskume patrí vďaka Tomášovi Flajsovi.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
BS_MF_TMP_1 10,00 x 1 000,00 GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) BS_MF_TMP_1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
bystruška zlatá BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758 BS_MF_TMP_1 4 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov BS_MF_TMP_1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
bystruška BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vlk dravý BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie STOPA - odtlačky končatín
salamandra škvrnitá 3 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
medveď hnedý BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
medveď hnedý BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu
Vlk dravý BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu
skokan hnedý BS_MF_TMP_1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 17 BS_MF_TMP_1 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy